16 vogels

4 x 4 grid van 16 legodruk vogelprenten

Het project vordert gestaag. De Gekraagde Roodstaart, Staartmees, Meerkoet, Meeuw en Havik zijn in uitvoering. De lijst is nog lang.