6 van 50 vogels

Kievit, Buizerd, Boomklever, Geoorde fuut, Kleine karekiet, Uil.

Het 50 vogels project vordert gestaag. Tot nu toe: Kievit, Buizerd, Boomklever, Geoorde fuut, Kleine karekiet en Uil.